Foto 1 : Sa Bestorre de 198 m. i la cresta.

Foto 2 : Es Vedrà i es Vedrenell desde sa Torre des Savinar
 

 
 
FOTOS
 

 

El nostre esperit muntanyer no s'evapora a l'estiu, com les cálides aigües del Mediterrani. Hem iniciat amb força i entusiasme la nostra aventura marinera a l'illa de es Vedrà (Eivissa).

Donat que aquest espai de l'Illa de es Vedrà, es Vedrenell i els illots de Ponent estan protegits, es classifica com a una àrea de Protecció Estricta o Reserva Natural, i per tant està prohibit l'accés, hem de cumplir amb la normativa vigent. Per això contam amb el permís de la Conselleria de Medi Ambient, Espais de Natura del Govern de les Illes Balears a Eivissa. Expedient núm. 700/2009, d'acord amb la Resolució d'Autorització de data 20/07/2009. Aquesta visita té per objecte recollir informació i realitzar un estudi geològic, dels endemismes com de les espècies singulars de l'illa, amb la finalitat d'elaborar material didàctic per les assignatures que imperteix a la UIB.

Desde aquí volem agreir a la Directora del Parc la seva ambabilitat i les facilitats que ens a donat.

També volem agreir a na Fina, en Jaume, en Jorge i en Paco lla seva col.laboració amb el transport maritim i suport.

Perque sense tots voltros no hagues estat posible aquesta expedició.