INICI
 sa Tropa en el mirador del cap Fabioler 

Anterior

SA TRAPA

o l'antic vall de Sant Josep

Dificultat: F+

25.04.2009

fotos

 

Desde el punt de vista arquitectònic destaca l'edifici principal. Entre els anys 1810 i 1820 , s'hi va ubicar l'antic convent de monjos trapencs, gracis a la donació de les terres que va fer el Canonge D. Pere Roig, constituint així una comunitat formada per 8 capellans i 32 llecs. A l'any 1813, una part dels trapencs tornaren a la Península, ja sense tropes franceses. L'abandonament definitiu de la Trapa es produí al mes de desembre de 1820, arran d'una llei dels liberals que suprimia els ordes monàstics, passant els edificis a la Casa de la Misericòrdia. Mes tard fou comprada per en Segismund Morey, qui més envant la va tornar a vendre a Gabriel Ros de Calatrava.

Finalment el monestir fou convertit en cases de possessió fins a les hores.

Cal destacar:

  • Els arcs de la volta de la desapareguda capella.
  • El molí de sang.
  • El sistema hidràulic de la trapa, destinat a recollir el màxim d'aigua en una zona d'escassa pluviositat, amb una complicada xarxa de galeries o mines, completada amb pous de comunicació i altres canalitzacions, recorre subtennàniament les marjades. Cal destacar la magnífica i ben feta escala que hi ha i que comunique dues marjades.

la trapa - el GOB

Següent