| INICI |
 


P3260506.B


P3260629

P3260575

 

Anterior

PAS VELL DE SON RIPOLL

PAS DES RACÓ

26-3-2011

fotos

_________________________________________________________________________________________________

DEIÀ – PAS VELL DE SON RIPOLL – COCÓ D’EN LLORITO – PAS DES RACÓ – DEIÀ

La ruta s'inicia a Deià, podem deixar el cotxe en l'aparcament situat a la dreta de la carretera Ma.-10 a l'entrada del poble, si venim des de Valldemossa. Iniciem l'excursió per la carretera en direcció a Valldemossa amb baixada lleugera. Als 7’ vam arribar al desviament (esquerra) que a l'altura del quilòmetre 62’9 ens conduïx a l'Hotel És Molí. És l'inici del Camí des Cingles de Són Rul.lan, que des de Deià arriba fins a Valldemossa (Tram del GR 221). Ascendim per l'asfalt, amb pujada mitja, deixant l'hotel a la dreta, i en 1’ la pujada és forta/mitjana. Al’1 1/2 passem al costat d'una casa (esquerra), piscina (dreta) i després altra casa (dreta); sent el pendent lleuger/mitjana. Als 2’ el camí s'estreny, casa (dreta) i seguim ascendint amb pendent lleuger/mitjana. Als 2’/3’ s'inicia un camí de carro amb pujada mitja; fins a ara havíem transitat sobre asfalt i formigó. 2’ després passem pels voltants de les cases de Can Borràs (dreta). La pujada és lleugera i veurem, a l'esquerra, una fita i un rètol amb la inscripció Teix - Valldemossa. En aquest punt s'inicia un camí empedrat a l'esquerra, hem d'ascendir pel mateix, amb pendent mitjana/forta. Als 2’ travessem un portell (barra metàl·lica), vam iniciar una pujada mitja/forta per un camí empedrat, trobant nombroses fites; el pendent passa a mitjan/lleugera, posteriorment mitja i amb algun tram planejant, guiant-nos la presència de nombroses fites i continuant sobre un camí empedrat. Als 10’ arribem a un portell estret, ho travessem i continuem ascendint amb pendent mig i mitjana/forta, continuant les fites. Als 8’ arribem als voltants d'una font de mina (esquerra), es tracta de la Font de ses Rotes.

Seguim pujant amb pendent mig, seguint les fites i 2’ ens desviem a l'esquerra, transitant per un camí empedrat amb pujada mitja, entre les marjades. Als 2’ arribem a un camí i vam prendre a l'esquerra, travessant les marjades. Transcorregut 1’ veurem, a la dreta, una barrera, és el Portell de Són Rul.lan, nosaltres seguirem les fites en el olivar a la nostra esquerra. El camí progressant a través de les marjades, presenta, en general, pujades lleugeres i planeja, estant senyalitzat per nombroses fites. Als 4’ vam arribar a l'inici d'un encinar i progressant amb pendent mitjana/forta i forta/mitjana, que arriba a forta, als 3’ veurem un rotllo de sitja i un forn de calç a la nostra esquerra. Seguim les fite” i algun punt vermell, amb pujada forta i als 2’ arribem a una pila excavada en la roca. El camí continua recte, però hem d'agafar un camí que s'inicia a la nostra esquerra, encara que en el sòl veurem uns troncs obstaculitzant-lo, indicant-nos que hem de seguir recte (també veurem una fletxa blava i algunes fites). Ascendim a la nostra esquerra pel camí, amb pendent fort i aviat trobarem una fita indicant-nos que anem correctament. La pujada se suavitza alguna cosa, passant a mitjan/fort i als 3’ arribem a un rotlle de sitja i una caseta. Seguim les fites amb pujada mitja, planejant en algun tram i als 5’/6’ arribem a un coll -roca a la dreta- i iniciem una baixada mitja per a posteriorment planejar, orientats per la fites, tenint a la nostra dreta la paret rocosa dels Cingles de Són Rul.lan. Als 3’ arribem a una paret de va partió, no la travessem i ens dirigim per la dreta fins a arribar a la paret rocosa dels Cingles, després d'una pujada forta/mitjana, trobant algunes fites. En 1’/2’ arribem a la paret rocosa, i la voregem seguint les fites cap a la dreta. La pujada és forta i en alguns trams fort/molt fort; les fites ens indiquen el camí i als 5’ arribem a un serral enfront de nosaltres. No ho travessem i seguim les fites amb pujada forta/molt forta, tenint la paret rocosa a la nostra esquerra. Després les fites ens dirigeixen en diagonal esquerra, amb pendent fort/molt fort. Al cap d'uns 4’ arribem a un coll des del qual podem contemplar unes panoràmiques espectaculars. Seguim en diagonal dreta (fites) i la pujada continua sent forta/molt forta. En 1’/2’ arribem a la paret rocosa dels Cingles de Són Rul.lan i la voregem. Hem arribat al que podem considerar l'inici del Pas Vell de Son Ripoll. El progrés sobre la roca ho feim per uns escalons tallats a la roca i ha de realitzar-se prenent les degudes precaucions doncs el “pati” que tenim a la nostra dreta és considerable. Progressem ascendint amb pendent fort, seguint les fites que ens dirigeixen en diagonal esquerra. En algun moment hem de grimpar ( ens ajudarán un escalaons tallats a la roca) per la roca i als 6’/8’, depenent de la velocitat en la nostra progressió, vam arribar un replà. Seguim pel mateix, planejant i posteriorment amb pujada lleugera, indicant-nos les fites el camí. Posteriorment grimpem per la paret rocosa (dreta) fita i vam seguir amb adreça ES cap a la base de la paret rocosa que tenim situada a la nostra dreta. El pendent és mitja/forta i en algun tram fort, arribant als 12’/15’ vam arribar al final del Pas Vell de Son Ripoll, en el qual hi ha instal·lat un cordino amb maillon, el que possibilita la instal·lació d'una corda per a facilitar l'ascens en el tram final, formad per una pared rocosa amb una alzina que sobresurt de una esquerda per la que em de ascendir.

Una vegada superat el pas ens dirigim cap al Cocó d’en Llorito, al principi amb adreça N, procurant no perdre altura mentre travessem els tàlvegs. Al principi planejant i posteriorment amb baixada mitja arribem als 11’ a la llera delprimer torrent. Iniciem una pujada mitja i una vegada arribada la lloma descendim amb pendent mig i als 5’ vam arribar a la llera del segon torrent. Aquests dos torrents que hem travessat, s'uneixen en cotes topogràfiques inferiors i formant un únic torrent passen al W de les cases de Son Ripoll. Seguim pel vessant oposat amb pujada mitja, posterior planeig i baixada mitja, arribant als 6’ a la llera del tercer torrent. Iniciem una pujada forta i als 6’ el pendent és mitja i posteriorment planeje'm amb adreça NE Iniciem una baixada mitja/lleugera uns 2’ després, i planejant vam arribar a una fita gran als 5’/6’. Des de la fita seguim amb adreça I, al principi, i I-NE, posteriorment, amb la finalitat d'arribar al Cocó d’en Llorito. En aquest tram amb lleugeres pujades i baixades; transcorreguts 6’/7’ s'inicia una baixada forta i 1’ després desgrimpem un pas a través d'unes roques. Des d'aquest punt iniciem una baixada forta cap al Torrent des Salt, arribant a la seva llera als 16’/18’.

Des de la llera del Torrent des Salt vam iniciar una pujada forta/molt forta amb adreça NE, arribant a la lloma situada enfront de nosaltres als 7’/8’. Una vegada dalt seguim les fites que ens conduïxen cap al Pas des Racó, iniciant una baixada mitja, curta, i posteriorment una baixada forta. Al cap d'uns 10’ de seguir les fites trobem un filferro (esquerra) que ens ajuda a descendir amb baixada forta/molt forta pel Pas des Racó. Seguim descendint amb pendent mig i fort en algun tram, guiats per les fites i als 12’/13’ arribem a una espècie de rosseguera (esquerra). Hem de descendir-la pel costat dret (fites) amb pendent fort/molt fort, apartant-nos d'ella en algun tram i tornant a contactar posteriorment. Als 9’/10’ abandonem la rosseguera (la deixem a la nostra esquerra), veurem una fita i un punt vermell i veurem una reixeta (esquerra) i 1’ després arribarem a un colladet. La baixada és forta al principi i després mitja, guiant-nos per les fites i marques vermelles, transitant per una senda/camí amb algun tram en zig-zag. Als 4’ passem al costat d'un rotlle de sitja (esquerra); seguim les fites i una fletxa vermella, en general amb baixada mitja, amb algun tram en zig-zag i graons, iniciant un recorregut a través de marjades. Als 5’ passem al costat d'una caseta en ruïnes (esquerra) i les fites ens orienten a través de les marjades amb baixades mitges o lleugeres. Als 8’/9’ vam arribar a la llera empedrat d'un torrent, ho travessem i vam seguir amb baixada mitja. A la dreta veurem un camí que ascendeix a Ca Boqueta, seguint nosaltres per un camí amb graons i baixada mitja. Als 2’ arribem a un tram amb una reixeta (dreta) i iniciem una baixada mitja/lleugera. Als 2’ passem al costat d'una arqueta d'aigua, amb la llera del Torrent des Racó a la nostra esquerra i descendirem per un camí empedrat amb graons i pendent mig. Passem al costat d'una casa (esquerra) i en 1’ arribem a un portell amb barrera metàl·lica; el camí llanea arribant a en 2’ una carreterilla asfaltada. Prenem a l'esquerra amb pujada lleugera i mig minut després, abandonar la carreterilla i agafar a la dreta un camí empedrat amb graons al costat del torrent (passem al costat d'una casa amb el nombre 46). La baixada és mitja, tenint el Torrent des Racó a la nostra dreta, i als 3’/4’ arribem a la carretera Ma.-10 al costat dels safarejos (esquerra). Si prenem a l'esquerra en 2’ arribarem a l'aparcament on hem deixat el cotxe a l'iniciar l'excursió.

Recorregut: 8’71 km


 


 

 

text d'en Xavier GonzálezSegüent