INICI
<< Página Activitats

Puig de s'Alcadena

PUIG DE S'ALCADENA

Altitud: 815 m.

Dificultad: F+

fotos

___________________________________________________________________________________________________________

Per a arribar al punt de sortida de l'excursió hem de dirigir-nos cap a Lloseta. Si anem per l'autopista d'Inca, hem de prendre la sortida cap a Lloseta (sortida 17) i a uns 3 minuts de la sortida de Binissalem per l'antiga carretera d'Inca ens dirigim cap a Lloseta. Passem al costat d'un polígon industrial (dreta) i la fàbrica de ciment (esquerra).

Abans d'arribar A Lloseta passat un pont en una corba en angle recte a la dreta, hi ha un desviament cap a l'esquerra senyalitzat amb un cartell que indica el camí a seguir per a arribar a la Planta d’Emaya (és la carretera PM-211 de Lloseta a Alaró). També hi ha un cartell indicant el camí cap al refugi de Tossals Verds. A uns 3 minuts de l'encreuament trobem a la nostra esquerra la depuradora d’Emaya. A continuació trobem a la nostra esquerra l'entrada a les cases “d'És Filicomis”. Hem de continuar uns 150 o 200 metres fins a veure, també a la nostra esquerra., una barrera metàl·lica de color verd, tancada amb cadenat i amb un cartell de "Vedat de caça" que té a la seva esquerra un “botador” de fusta. Podem aparcar en la mateixa carretera en l'àmplia corba cap a la dreta que ve a continuació, el voral dret al costat del Torrent de s'Estornell permet aparcar el cotxe.
Una vegada traspassat el  “botador” s'inicia un camí de terra entre uns terrenys de cultiu amb bancales en els quals apareixen ametllers i garrofers. El pendent de la pujada tot just és pronunciada. A uns quatre minuts de  el  “botador” trobem una barrera metàl·lica de color verd que presenta igualment un “botador” de fusta, aquesta vegada a la dreta. Prossegueix una pujada amb un pendent mig entre pins, “ullastres”, mates, etc. que a poc a poc incrementa el seu pendent. A poc a poc s'inicia una pineda i el camí torna a presentar pendents suaus. Uns cinc minuts després d'iniciat la pineda trobem una paret seca a la nostra esquerra rematada per una reixeta metàl·lica quadrada sostinguda mitjançant pals metàl·lics. Hem d'estar atents doncs en una corba cap a la dreta s'inicia una senda cap a l'esquerra indicada per una “fita”. Prenem la senda que travessa una pineda amb un pendent mig.

Als dos minuts aproximadament trobem un “portell” amb una barrera metàl·lica de color verd tancada mitjançant un pestell i amb un rètol de  ”Prohibit el pas”. Aquesta barrera ens dóna pas a un camí de terra que ve des de la nostra esquerra i ho prenem en ascens cap a la nostra dreta. Al llarg del camí el pendent es va suavitzant. A uns 4/5 minuts des de la barrera el camí es difumina i vam arribar a un “serral” en el qual trobem terrens de cultiu amb abundants pedres.

A la nostra dreta (perpendicularment al sentit de la marxa) es troba una “paret seca” amb dos ensorraments. El situat més a la dreta es troba al costat d'una roca (és pel qual hem de travessar la reixeta). L'ensorrament ens permet saltar la  reixeta tanca el  “marge” en la seva part superior. Una vegada traspassada la reixeta, hem de continuar entre la mala herba, amb tendència cap a l'esquerra, al principi, i ascendint en direcció perpendicular a la qual teníem, sense trobar una senda clara però amb traces de passada, fins a arribar als voltants d'un “marge” baix que també pugem per un ensorrament i veurem restes d'una “sitja”. Seguint cap a  el  “marge” superior veurem una senda amb dues “fites”. Hem de seguir per la senda en direcció a la dreta.. La senda planeja per la vora de  el  “marge” i posteriorment augmenta el pendent i es transforma en un camí. Uns tres minuts després de les dues “fites” arribem a un ”portell” sense barrera i a la nostra esquerra es troben uns quants (cinc) “coll de tords”. En una roca a l'esquerra del camí, una vegada passat el  “portell” veurem pintat en color verd el nombre 14.

Ara hem d'abandonar el camí per on hem vingut i ascendir a la nostra esquerra per una “senda” que voreja els diferents “coll de tords” que anem deixant a la nostra esquerra (en total cinc). La pujada és forta i després d'uns vuit minuts de pujada arribem a una “fita”. Hem arribat a un camí en el qual hi ha un portell, un dels costats del qual és una “paret seca” i l'altre una roca. Hem de prendre aquest camí en ascens, amb una pujada mitja/forta i arriba un moment que el camí es converteix en senda. Al llarg del recorregut trobem nombroses “fites”.

Uns tres minuts després d'haver passat per  el  “portell” arribem a una espècie de petita “roseguera”, que ens queda a la nostra esquerra i hem de travessar seguint La direcció en la qual veníem. Hem de seguir per la senda seguint les nombroses “fites”. Trobem una “sitja” amb una “fita” en el seu centre. En aquest moment la pujada és mitja/forta. La senda es transforma en un camí amb una corba a l'esquerra i posteriorment una corba a la dreta, tenint a la nostra esquerra la paret rocosa que conforma s'Alcadena. El camí es transforma en senda que, en alguns moments llanea i en uns altres és una pujada lleugera. Apareixen nombroses “fites” que hem de seguir i la senda s'eixampla transformant-se en camí.

Quan vam dur transcorreguts uns dotze minuts que hem deixat el  “portell” arribem a una barrera metál.lica amb un tejadillo superior. La barrera tancada amb una cadena, permet el pas. Una vegada traspassada la barrera hem de seguir a la nostra esquerra (única direcció possible). S'inicia un camí empedrat al costat de la paret rocosa que tenim a la nostra dreta. És una pujada forta i presenta una sèrie d'ensorraments que hem de travessar amb cura. Uns cinc minuts després d'haver travessat l'última barrera vam arribar a l'inici d'una pujada en una “esquerda” àmplia entre dues parets rocoses. La pujada és forta i cal seguir les  “fites”. A uns deu minuts d'iniciat l'ascens per  la  “esquerda” àmplia, veurem un pi amb un “peu de bruixa”. Seguim la forta o mitjana segons els trams i travessarem un ensorrament de pedres, per a arribar a un camí empedrat que en zig-zag i en pujada forta ens duu a un “serral”.
Una vegada en el  “serral” hem de seguir a la nostra dreta on s'inicia una senda amb pendent mig. Posteriorment la senda discorre sobre un “marge” baix i es transforma en camí. Arribem a un pi caigut, hem de seguir a la dreta (veurem una “fita”). En aquesta zona es tracta d'anar seguint la senda que ens van assenyalant les  “fites”. Passem al costat d'una “sitja” que deixem a la nostra dreta; la senda posteriorment planeja per a seguir a continuació un pendent mig, travessant una pineda en el qual abunda el  “càrritx”. Els pendents de la senda van variant passant de pujades mitges a pràcticament planejar. Transcorregut uns 20/25 minuts des de la qual Rotlo de sitja hem deixat a la nostra dreta vam arribar a l'inici d'una pujada forta que després d'uns cinc minuts d'ascens la senda modera lleugerament el pendent i aproximadament en uns tres minuts de travessar una pineda amb nombrós “càrritx” ens conduïx al vèrtex geodèsic que indica el cim de l'El Puig de s'Alcadena (815 m).

És interessant acostar-nos al cim nord del puig. Es pot arribar mitjançant una senda no molt clara entre la mala herba. Es tracta d'avançar en adreça nord. En el serral que separa ambdues cims trobem restes de parets de pedra que havien de formar un corral. Des del vèrtex geodèsic fins a les ruïnes hem trigat uns cinc minuts. Si seguim en la mateixa direcció a través de la mala herba arribarem a en uns tres/quatre minuts el cim nord.
En els seus voltants (entre les ruïnes i el cim) es troba un petit avenc que obre la seva boca al costat del tronc d'un pi mort. Per a localitzar l'avenc hem de retornar cap al vèrtex geodèsic lleugerament a la nostra dreta i després d'uns dos minuts hem de localitzar a la nostra esquerra un pi sec. Al costat d'aquest pi es troba la boca d'un avenc. Es pot baixar a l'avenc que té uns quatre metres de profunditat. La continua cavitat cap a la dreta en suau pendent i en el fons es troba una gerra que recull, gota a gota, l'aigua que cau del sostre. Hi ha un petit recipient d'alumini amb el qual podem beure. En la cova es troben inscripcions al llapis de l'any 1950.

És aconsellable que des del cim nord localitzem en direcció sud, la zona del vèrtex geodèsic (veurem una elevació de pins, després de la qual se situa el vèrtex geodèsic). Després es tracta de prendre dita direcció a través de la mala herba, fins a arribar a les ruïnes i posteriorment seguir la senda que ens conduirà al vèrtex geodèsic.

 

- Text: Xavier González -


 

Sigüent >>