| INICI |
|catalā| |castellano|
 

CIM MORRO D'EN PELUT 1.319 m.

Perfil de sa canal des voltoret

COTA 1.416 ( PUIG MAJOR)

MORRO D'EN PELUT (1.319m.) DIRECTA DES DE SA FONT SUBAUMA.

I

PUIG MAJOR PER SA CANAL DES VOLTORET ( Cota 1406 m. ) ver las fotos de la canal

Recorrido completo

Perfil

 


CAMÍ DES CINGLES – FONT SUBAUMA - MORRO D'EN PELUT - CANAL DES VOLTORET - PUIG MAJOR – PAS "Y" -AGULLA DES FRARE –COLL DE S'ESCUDELLA –SON TORRELLA

Al no ser l'excursió circular, convé deixar un cotxe en els voltants de la barrera que dóna entrada a les cases de Són Torrella (hi ha possibilitat d'aparcar en el costat dret de la carretra Ma.-10, a l'altura del km 35’6), i seguir amb altre vehicle fins a la sortida de la boca nord del túnel de Monnàber (a l'altura del km 37’3, podem aparcar en el costat esquerre de la carretera).

Iniciem el recorregut en els voltants de la boca nord del túnel de Monnàber, descendint per la carretera Ma.-10 cap a l'inici del camí des Cingles (Camí des Bini). Als 9’/10’ abandonem la carretera i vam seguir a la dreta (NW) pel Camí des Cingles, iniciant-se amb pujada mitja i a el ½’ arribem a una barrera metàl·lica amb pas a l'esquerra. Ascendim amb pendent lleuger/mitjana i als 2’½ passem al costat d'una xarxa metàl·lica col·locada per a contenir els despreniments i les pedres d'una rosseguera (dreta), que descendeix pel vessant SW del Penyal des Migdia. En aquest tram la pujada és lleugera. Als 3’/4’ iniciem una baixada curta, a la qual segueix una pujada mitja/forta (curta). Als 3’ arribem a un portell amb barrera metàl·lica (és l'entrada a Bini Gran). Traspassada la barrera veiem un camí (dreta) però hem de seguir recte, en la mateixa adreça que veníem. El camí planeja, li segueix una pujada lleugera. Alsa 2’ veurem un camí (esquerra) que conduïx a una caseta, hem de seguir a la dreta amb pujada mitja/forta. Al 1 ½ passem al costat d'una font i la seva abrevadero (sa Fonteta), la pujada és mitja i al’ 1 veurem un camí (dreta) i iniciem un ascens en zig-zag amb pendent mitjana/forta que passa a forta/mitjana. Als 4’ arribem A Coll des Cards Colers (veurem un altar una mica allunyat del camí (esquerra).

Continuem pel Camí des Cingles, amb adreça, fonamentalment, NE, iniciant una curta baixada mitja, per a seguir amb pujada mitja/lleugera, igualment curta. Als 2’½ arribem a un portell sense barrera i una vegada travessat iniciem una baixada lleugera. Als 16’/18’ arribem a un portell amb barrera (ascendint pel vessant a la dreta (Es), s'inicia la pujada al Morro d’en Pelut pel Pas des Forat). Una vegada passat el portell s'inicia una baixada mitja. Als 8’/9’, vam arribar el punt que el camí que procedeix de Bini Gran (esquerra), enllaça amb el Camí des Cingles. Estem en la zona coneguda com Pla den Gumbau. Seguim pel Camí des Cingles, i als 2’ arribem a un portell amb barrera metàl·lica. Una vegada travessada, una baixada lleugera, ens conduïx en ½’ a la Font Subauma.

En la Font Subauma, després d'un descans, vam abandonar el Camí des Cingles, per a ascendir pel vessant nord del Morro d’en Pelut. L'ascens ho fem camp a través per la càrritxera i roques que conformen la forta pendent. Des de la Font Subauma retrocedim pel camí que hem arribat fins al portell amb barrera metàl·lica, abandonant el camí immediatament abans del portell per a ascendir camp a través pel vessant. La referència que hem de tenir en compte és la paret de va partió que tenim a la nostra dreta (W) (encara que la saltarem en dues ocasions, és la referència en el nostre ascens). La pujada és, al principi, mitjana, dirigint-nos, en diagonal esquerra, cap a unes roques que tenim al capdamunt. A les quals arribem en 1’. Una vegada superades les roques amb una petita grimpada, seguirem amb adreça S i pendent mig, en els voltants de la paret de va partió i paral·lels a ella. Al 1 ½ passarem a l'altre costat de la paret i ascendirem, al costat d'ella, amb pendent mitjana/forta, camp a través entre el càrritx. El pendent passa a forta/mitjana i als 5’/6’ passem al costat d'una espècie de rosseguera (dreta) continuant ascendint sense apartar-nos molt de la paret. Hem de fixar-nos en una petita ensulsiada de la paret i dirigir-nos cap a ell. Arribarem en 2’, vam travessar de nou a l'altre costat de la paret i continuem ascendint per una rosseguera situada al costat de la paret. Després de’1 ½ d'ascens per la rosseguera l'abandonem per a anar en diagonal esquerra (Es) cap a la paret rocosa que tenim al capdamunt i conforma el vessant NW del Morro d’en Pelut. La pujada és forta/molt forta, vam trobar alguna fita i als 3’ arribem a la paret rocosa (dreta) (fita).

Una vegada hem arribat a la base de la paret rocosa, anem a prosseguir al costat d'ella amb adreça I, buscant sempre el millor recorregut en el nostre ascens. Des del punt que hem pres contacte amb la paret rocosa, vam iniciar un planeig curt, dirigint-nos cap a l'esquerra (E), vam seguir amb pujada mitja (curta), trobant alguna fita. Als 2’½ iniciem una diagonal esquerra cap al coll que veiem al capdamunt, situat a la nostra esquerra. La pujada és sobre roca. Als 3’½ realitzem una petita grimpada per les roques situades a la nostra dreta, arribant a als 3’ la cresta (fita). A partir d'aquest moment anem a progressar per la cresta, amb pendent fort/molt fort, tenint com referencia el nou coll que tenim al capdamunt, trobant alguna fita. Al cap de’3 , vam arribar a la cresta, continuant per un canal/xemeneia que tenim davant. La pujada és forta/molt forta i als 2’ arribem a el final de la xemeneia (fita). Continuem cap al cim, amb pendent fort/molt fort. Trobarem algunes fites, avançarem per la cresta gairebé sempre sobre roca i adreça S/SW, progressant cap al serral del cim que tenim al capdamunt, arribarem a la cresta en uns 40’/45’. Una vegada en la cresta seguirem a la dreta cap al cim, crestejant amb pujada lleugera i finalment mitja, arribant a el cim del Morro d’en Pelut en uns 5’/6’ Al pujar cap al cim buscar el millor recorregut sobre la roca i bones preses; al final realitzar diagonals en zig-zag que ens permetin evitar els plànols inclinats amb fort pendent de roca llisa.

Des del cim del Morro d’en Pelut ens dirigim cap al Puig Major. Descendim del cim amb pendent mig i una petita desgrimpada. Crestejant amb pendent mig (curta) i fort/molt forta. Als 3’ seguim per la cresta amb adreça S/SW. L'adreça S/SW la mantindrem buscant el millor recorregut amb la finalitat d'arribar a la carretera que ascendeix fins a les instal·lacions militars d'El Puig Major, en la corba més pròxima a la nostra situació, al W del cim. Aproximadament als 14’/16’ arribarem a la carretera, els pendents en ascens durant el recorregut han variat entre lleugera i forta (aquesta últimes en l'últim tram abans d'arribar a la carretera. Una vegada en la carretera (**) la seguirem en direcció al vèrtex geodèsic (1416). La pujada és mitja i les panoràmiques espectaculars. Als 6’, una vegada hàgim passat sota les instal·lacions militars, vam arribar a un encreuament, hem de prendre a la dreta amb pendent mitjana/forta. Passarem per una esplanada hormigonada i continuarem, amb adreça NE, cap al vèrtex geodèsic. En alguns trams crestearemos, el pendent, en general és mitja, amb algun petit tram una mica més dur. Al cap de 10’/11’ arribarem al vèrtex geodèsic. Si seguim per la cresta als 2’/2’½ trobarem una zona de vivac.

Des del cim descendirem pel Pas de X, cap a la Agulla des Frare i el Coll de s'Escudella. Des del cim crestejarem pel mateix itinerari anterior, però als 2’, en comptes de seguir cap a la carretera, descendirem a la nostra esquerra, amb adreça E, i pendent fort cap a una zona plana on s'han realitzat repoblacions, a la qual arribarem en 2’. Una vegada en la zona repoblada seguirem a la dreta (SW), amb pujada mitja i llaneando. Als 2’ passarem prop d'unes instal·lacions (dreta), en aquest punt hem d'iniciar una baixada a la nostra esquerra amb pendent fort/molt fort sobre roques. Als 8’ passarem al costat d'un “avena” (dreta) i un poal metàl·lic ple de pedres (esquerra). Trobarem algunes fites, el pendent és fort/molt fort i transitarem amb tendència a l'esquerra cap a un petit tàlveg. Seguirem les fites la baixada és mitja/forta, passant posteriorment a forta. Des d'aquesta zona ja podem veure la Agulla des Frare, el nostre pròxim objectiu.

Als 10’/11’ seguirem en diagonal dreta, amb pendent mitjana/lleugera i mitja (fita). Als 4’ arribarem a l'inici del Pas XX. El pas ho realitzem en dos trams: un primer trams amb pendent mig fins a la fita on vam girar 180º i seguim descendint amb pendent fort/molt fort i una desgrimpada. En la paret rocosa (esquerra) d'aquest segon tram podem observar un ancoratge, amb planta inclosa, que “té els seus anys” i que ja ens es familiar. Una vegada finalitzat el pas (4’/6’) seguim amb pendent fort/molt fort cap a la fita situada en la base del mateix, trigant a arribar uns 3’/4’.

Des de la base del pas seguim a la nostra esquerra, amb adreça E i pujada lleugera, cap al serral, arribant en 3’, que ens permet tenir una bona perspectiva de la Agulla des Frare. Des del coll anem a descendir cap al Coll de s'Escudella. L'adreça dominant en el descens és S i el pendent, en general, fort, presentant algun tram fort/molt fort. Des del coll descendim pel tàlveg situat a la nostra dreta (S) amb pendent fort. Als 5’/6’ arribem a una rosseguera, la travessem i seguim les fites amb pendent mig i forta/mitjana. Arribem a una nova rosseguera, la travessem i seguim les fites, transitant al costat de la paret rocosa amb pendent fort, pel que és convenient baixar-la en zig-zag, arribant al final de la mateixa en uns 5’. Ara hem de dirigir-nos cap al botador metàl·lic que ens permetrà saltar la reixeta. La direcció a seguir és E, el pendent mig entre càrritx, arribant al botador en 5’/6’.

Saltarem la reixeta i seguirem en la mateixa adreça (E) cap al tàlveg, amb la finalitat de trobar la senda que des del Coll de s'Escudella es dirigeix cap a la carretera militar. La baixada és lleugera/mitjana i mitja, per a finalment planejar, travessant un pinar amb abundant càrritx, arribant en uns 4’ a la senda. Prenem a la dreta (SW) i hem de parar esment a les fites, el tram és molt brut, havent nombrosos càrritx que dificulten la marxa. Al cap d'uns 6’ arribem a un camí en corba, hem de prendre a l'esquerra (E) i el pendent és molt lleugera. Als 30’’ passem al costat de les instal·lacions d'un antic camp de tir (esquerra) i continuem, arribant als 2’½ a una barrera metàl·lica. Seguim pel camí, deixarem la carretera militar a la dreta i als 4’ creuarem la carretera per a seguir cap a les cases de Són Torrellla. Seguim pel camí amb baixada lleugera (curta). Als 6’/7’ passarem al costat d'unes senzilles instal·lacions meteorològiques (esquerra) i continuarem pel camí (veurem a la dreta un camí que arriba a les cases de Son Torrella) i en 1’ passarem al costat de dues aljubs (esquerra) i les casa de Són Torrilla, estables i una nau (dreta). Després d'una baixada molt lleugera, arribarem als 3’ a la barrera situada en la carretera Ma.-10, que dóna accés a la possesió. Continuarem per la carretera a la dreta (SW) 2’, arribant al lloc on hem deixat un cotxe a l'inici de l'excursió.

(**) en aquest mateix punt i per anar a sa Canal des Voltoret deixam la carretera com si volguesim anar a la Coma des Ribell però en direcció S/E anant perdent altura fin arribar a una casa de neu plena de roques i escombraries, restes de la demolició del cim, proseguim amb davallada just per davall la masa rocosa del Puig Major per anar cercan la millor opció per superar a la dreta part de la masa rocosa. En aquest tram emb d'anar emb conta per la quantitat de pedra solta que hi ha sota nostra.Una vegada situats al començament de la canal, es fàcil de veure perquè està plena de brutícia i escombraries ( ferros, fustes, tela esfàltica, tubos, griferies, plàstics, etc...), aquí comença lo bó amb una grimpada bastant vertical ( 3 +) ( tot el tramp es així) per superar un primer resalt, sempre que poguem ho farem per la part mes propera a la masa rocosa de la dreta, seguim grimpant i guanyant altura fins que quan veim que no podem seguir em de girar a la nostra esquerra, superar una roca rodona, i perda altura per situarnos a una petita canal amb càrritx per la que em de seguir pujant/grimpant i que ens durà a la part alta, cota 1.406. Si no ho feim així ens trobarem de morros amb la reixa que ens dificultará l'accés. Una vegada a l'explanada ens dirigim al punt geodésic.

Recorregut total: 12 km

Temps en marxa: 2 h 15 m

Cartografia: Mallorca Tramuntana Nord/Nord. Escala 1:25.000. Editorial Alpina (2006)

És aconsellable consultar el mapa amb l'itinerari alhora que es llegix la descripció del recorregut

text 'en Xavier González

15-10-2011

_________________________________________________________________________________________________